اپیکیشن پابه پا

(لغت نامه پایه هفتم)

این نرم افزار برای کسانی است که درمعنی کردن بعضی کلمات انگلیسی مانده اند.

کافیست بااستفاده از این نرم افزار کلمات فارسی را به انگلیسی تبدیل کنید.


توجه:این نرم افزار به رمز نیاز دارد برای پیدا کردن رمز عضو سایت شوید!

منبع : Royal Appsاپکیشن پابه پا
برچسب ها : افزار